Sunday, April 3, 2011

ياعظيمـــاً

أشــرقــت نــفــســي بـنـور من فؤادي
حــيــنــمــا رددت يــا رب الـعبادوانتشت روحي وصار الدمع يجري

يـــا الـــهـــي خـــذ بــقـــلبي للرشاد


في ســكــون الـلـيـل أدعو في سجودي

والدجى حولي سواد في سوادي


يــــا رؤوفـــا يـــا رحــيــمــا يــا حليما

يا كريما مــا لــفضــلك مــن نـــفاد


يـــا سمـــيعـــا يــا مـــجــيــبـا يا عظيما

أهــدنــي يـا خالق السبع الشداد


لـــلــهــدى والــحـــق وفــقــنـي الهي

فــعــلــى تــوفيقك اليوم اعتمادي


يـــا الــه الـــكون يـــا عــــونــي وغوثي

يـــا مــــلاذ الـــخــلـق في يوم المعاد

هـــا أنــا يـــا رب أرجو منك عفوا

فـاعـفو عن ذنبي وحقق لي مرادفـاعـفو عن ذنبي وحقق لي مراد
فـاعـفو عن ذنبي وحقق لي مراد
فـاعـفو عن ذنبي وحقق لي مراد

آميـــــن آميـــــــن وكل المسلمين

لسماع الأنشودة